Erişkinlerde Bağlanma Stilleri

               İnsanların yakın ilişkiler kurmaya yönelik evrensel eğilimi bebeklikten başlar. Bağlanma olarak psikolojide yer alan bu kavram, bebeğin doğumundan başlayan ve ilk iki yıl içerisinde temellendirilen bir oranizasyondur. Yaşamın erken dönemlerinde bebek ve bakım vereni arasında belirlenen ve süreklilik gösterdiği düşünülen bağlanma stili; kişinin diğer insanlarla ilişki kurma örüntüsünü şekillendiren bir fenomendir. Sosyal ilişkilerin kurulmasında temel bir belirleyicidir çünkü bağlanma, yalnızca çocukluk ile sınırlı olmayıp yaşam boyunca sürer. Yani ilk temel ilişki anne-çocuk ilişkisi, sonraki yaşam dönemlerindeki bağlanmalar için örnek olur.

               Dolayısıyla annesiyle (bakım veren) ilişkisinde çocuk; korunma, rahatlık, güven ve keşfetme ihtiyaçlarını karşılayabilirse, kendisi ve diğerleriyle ilgili tamamlayıcı içsel inançlar geliştirebilir. Tamamlayıcı içsel inançlar "değerli ben" ve "güvenilir o" inancıdır ve güvenli bağlanmanın temelidir. Güvenli bağlanma stilinin gelişmesi önemlidir çünkü bu iki şema kişinin hayatı boyunca diğer insanlarla ilişkilerindeki bağlanma kaygısı, mesafeyi koruma ve kaçınma davranışı ile ilişkilendirileceltir. Doğanın özgün modeli güvenli bağlanmadır ancak aksi durumda yani çocuğun gereksinimlerine duyarsız kaldığında yada birbirleriyle uyuşmayan tepkilerle karşılık verdiğinde çocuk, bağlanma figürünü reddedici, kendisini de sevilmeye ve desteklenmeye değmez biri olarak görecektir.
               Ergenliğe kadar yaşantısal deneyimlerin üzerinde büyük rol oynadığını düşündüğümüz bu şemalar zamanla daha sürekli ve kalıcı hale gelirler. Erişkin hayatındaki bağlanma davranışı da çocuklukta, ergenlikte ve gençlikte gösterilen bağlanma davranışının bir devamıdır. Erişkin kişinin bağlanma strili her türlü ilişkide kendini gösterse de, romantik ilişkilerde stil davranışları belirgindir. İçsel inançlar temel alınarak erişkinlikte dört ayrı bağlanma biçimi tanımlanabilir.

-Güvenli Bağlanma: stilindeki bireyler hem kendilerine hem de başkalarına ilişkin olarak olumlu bilişsel modellere sahiptir. Güvenli bağlanma biçimi, kendini değerli hissetme ve sevilebilir olduğu duygusunu genellikle diğer insanların kabul edici ve cevap vericiliğine dair beklentileriyle birleştirilir. Güvenli bağlanması olanlar hem kendileri hem de başkaları konusunda pozitif bakış açısına sahiptirler. Sıkıntılarını kabul ederek, başkalarından yardım ve destek talep ederek yapıcı bir biçimde kendi zor duygularını ifade etmede rahattırlar.

-Saplantılı Bağlanma: stilindeki bireyler olumsuz benlik olumlu başkaları modeline sahiptirler. Saplantılı bağlanması, olanların kendileriyle ilgili bakış açıları negatif, başkalarıyla ilgili bakış açıları pozitiftir ve temelde kaygılıdırlar. Kendilerine güveni az, başkalarını destekleyici olarak algılayan ancak bu destekten olumlu şekilde faydalanamayan, kendini açma düzeyleri az olan bireylerdir. Negatif duygularını abartılı ve sürekli bir biçimde eşlerinin onayını arayarak gösterirler.

-Kayıtsız Bağlanma: stilindeki bireyler olumlu benlik olumsuz başkaları modeline sahiptir. Kayıtsız bağlanma biçiminde kendini değerli hissetme ve sevilebilir olduğu duygusunu diğer insanlara karşı olumsuz beklentilerle birleştirir. Böyle kişiler yakın ilişkilerden kaçınarak hayal kırıklıklarına karşı kendilerini korurlar, bağımsızlıklarını ve incinmezliklerini sürdürürler. Kayıtsız bağlanması olanlar temelde kaçınmacıdırlar, negatif duyguları baskı altında tutma eğilimindedirler.

-Korkulu Bağlanma: stilindeki bireyler ise olumsuz benlik ve olumsuz başkaları modeline sahiptirler. Korkulu bağlanma biçiminde kendini değersiz hissetme ve sevilmeye layık görmeme duygusu ve diğerlerinin olumsuz, güvenilmez ve reddedici olarak algılanmasına yönelik beklentilerle birleşirç Yakın ilişki kurmak arzusunda olmalarına karşın, ilişkilerinde aşırı yakınlıktan kaçınırlar çünkü incinebilecekleri konusunda kaygılıdırlar. Reddedilmeye duyarlıdırlar.
Yazımızı Beğendiyseniz Sosyal Medyada Paylaşın:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yazılarımıza Yorum Yaparsanız Çok Seviniriz. ツ

BLOG YAZILARIMIZA ABONE OLUN


GönüLLü Yazar Kadromuzu Oluşturuyoruz.
Sende Sitemizde Yazar Olmak İster Misin?
O Halde Hemen Bize Ulaşın :)

SON YAZILAR


KAFEİN Alır Mısınız?
Kahve sevenlere müjdeli bir haber!

Kafein sadece sabah uyandırma rutininizin önemli bir parçası değil, tüm vücudunuza bakım ve güzellik de sağlıyor. Kahve içmenin, ruh halini düzeltme ve beyin fonksiyonunu arttırmanın yanı sıra daha pek çok faydası bulunuyor. :)
Yapılan son çalışmalar, kahvenin içerisindeki kafeinin güzelliğinize de olumlu etkileri olduğunu söylüyor.

Sponsorlarımız

GÖRÜNÜM

Sitemiz En İyi Chrome iLe Görüntülenir!
© Copyright 2016 Web Long